Producent

 • Har du nogensinde overvejet om du kunne tilbyde at reducere eksisterende og nye detailkunders lønomkostninger med mere end 60%
  • Vi tilbyder dig netop denne mulighed

 

 • Hvad betyder det for dig og dine kunder?
  • Du opnår straks en konkurrence fordel, muligvis et løft i indtjening og fortjeneste, øget markedsandel samt øget viden om kundernes efterspørgsel
  • Dine kunder opnår en reduktion i lønomkostninger, medarbejderadministration og potentielt råvare indkøbspriser samt opnår stigning i produktivitet og serviceniveau gennem hurtigere og mere præcis leveringstid (reduceret kø tid)

 

 • Hvordan kan vi gøre det?
  • Ved at installere en eller flere robotter hos dine detail kunder og lade vores robotter fremstille f.eks. vaffelis til salg, helt lige som en medarbejder ville gøre det i is butikken
  • Ved at optage ordrer og betaling fra mobiltelefon App
  • Ved at begrænse installationsomfanget og dermed reducere installationsomkostninger. Vi genbruger evt. butikens eksisterende montrer  m.v. og installerer kun robot og  et montrestativ. Er der ingen montre i butikken kan vi også levere denne
  • Ved at træne det resterende butiks personale til, at håndtere de få og i princippet velkendte manuelle processer som genopfyldning, rengøring m.v. i robottens arbejdsområde
  • Ved at sikre et velfungerende samarbejde mellem menneske og robot
  • Ved konstant at være online med robotten således at evt. robot fejl m.v. kan afhjælpes hurtigt og effektivt
  • Ved hurtigt at afinstallere robotten efter sæsonafslutning.
  • Ved at tilbyde aktuelle forbrugs data fra alle relevante robotters aftræk fra butikslager, mhp. at forbedre dine forecasts

 

 • Hvor kan vi gøre det?
  • Overalt i detailhandlen f.eks. isbarer, grillbarer, indkøbscentre samt i udstillinger og forlystelsesparker og områder med udskænkning og indpakning m.m.

 

 • Hvad kræver vi af dig?
  • At du tiltrækker nye kunder ved at lave en kampagne, hvor du tilbyder dem en gratis robot i en kortere periode mod, at købe dine produkter i stedet for hos dine konkurrenter
  • At leje eller købe et eller flere af vores innovative robotproduktsystemer