Vi er klar til at hjælpe din forretning

  • Robotter
  • Ai & Machine Learning
  • Big Data
  • Kontakt os og hør mere

Producent

Producent

Har du nogensinde overvejet om du kunne tilbyde at reducere eksisterende og nye detailkunders lønomkostninger med mere end 60%.
Vi tilbyder dig netop denne mulighed


Hvad betyder det for dig og dine kunder?

Du opnår straks en konkurrence fordel, muligvis et løft i indtjening og fortjeneste, øget markedsandel samt øget viden om kundernes efterspørgsel.

Dine kunder opnår en reduktion i lønomkostninger, medarbejderadministration og potentielt råvare indkøbspriser samt opnår stigning i produktivitet og serviceniveau gennem hurtigere og mere præcis leveringstid (reduceret kø tid)

Hvordan kan vi gøre det?

Ved at installere en eller flere robotter hos dine detail kunder og lade vores robotter fremstille f.eks. vaffelis til salg, helt lige som en medarbejder ville gøre det i is butikken

Ved at optage ordrer og betaling fra mobiltelefon App

Ved at begrænse installationsomfanget og dermed reducere installationsomkostninger. Vi genbruger evt. butikens eksisterende montrer m.v. og installerer kun robot og et montrestativ. Er der ingen montre i butikken kan vi også levere denne

Ved at træne det resterende butiks personale til, at håndtere de få og i princippet velkendte manuelle processer som genopfyldning, rengøring m.v. i robottens arbejdsområde

Ved at sikre et velfungerende samarbejde mellem menneske og robot

Ved konstant at være online med robotten således at evt. robot fejl m.v. kan afhjælpes hurtigt og effektivt

Ved hurtigt at afinstallere robotten efter sæsonafslutning.

Ved at tilbyde aktuelle forbrugs data fra alle relevante robotters aftræk fra butikslager, mhp. at forbedre dine forecasts

Hvor kan vi gøre det?

Overalt i detailhandlen f.eks. isbarer, grillbarer, indkøbscentre samt i udstillinger og forlystelsesparker og områder med udskænkning og indpakning m.m.

Hvad kræver vi af dig?

At du tiltrækker nye kunder ved at lave en kampagne, hvor du tilbyder dem en gratis robot i en kortere periode mod, at købe dine produkter i stedet for hos dine konkurrenter

At leje eller købe et eller flere af vores innovative robotproduktsystemer